Prof. Dr. FÜSUN EKMEKYAPAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. FÜSUN EKMEKYAPAR

T: (0282) 250 2313

M fekmekyapar@nku.edu.tr

W fekmekyapar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2000-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1993-
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1991-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-2013
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Su Kaynakları Yönetimi
Ekoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Ekmekyapar F., Akyurt S., Evaluating of the compost quality of vermicomposting process applied to different types of sludge using Eisenia fetida, Desalination and Water Treatment, vol. 172, pp. 21-28, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Çavuşoğlu B. ., Ekmekyapar F., Mevcut En İyi Teknikler (MET) Kapsamında Tekstil Endüstrisinde Kostik Geri Kazanımının Değerlendirilmesi, European Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 2, pp. 6-10, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
3. Bahadır E. B., Adiloğlu S., Ekmekyapar F. ., Töre G. Y., Meriç S. ., A spatial and time-dependent survey of physico-chemical parameters and ecotoxicity in rainwater , Journal of Desalination and Water Purification, pp. 1-7, 2018.
Özgün Makale Google Scholar
4. Ekmekyapar F., Barut Z., Linear Alkylbenzene Sulfonates (LAS) in the Groundwater and Surface Waters: Ergene Basin Case Study, Agricultural Science and Technology A7, vol. 7, pp. 369-376, 2017.
Özgün Makale CABI, EBSCO
5. Ekmekyapar F., Kanburoğlu Cebi U., An Investigation of Inorganic Chemicals and Heavy Metals in Kırklareli Dam Water, Thrace Region, Desalination and Water Treatment, pp. 306-313, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. Ekmekyapar F. ., Akar A. S., Spatial and Seasonal Characteristics of Inorganic Chemicals in Armağanköy Dam Water, Thrace Region, Advances in Ecological and Environmental Research, vol. 2, pp. 211-222, 2017.
Özgün Makale Google Scholar
7. Kizek O. ., Çifçi D. İ., Ekmekyapar F. ., Sciliano A., Meriç S. ., Risk Evaluation of Seven Personal Care Detergents Based on Chemical and Ecotoxicological Characterization in Synthetic Aqueous Media, Environment and Ecology Research, vol. 5, pp. 59-71, 2017.
Özgün Makale EBSCO
8. Meriç S., Ekmekyapar F., Varol G., Environmental Risk Assessment of 20 Human Use Antibiotics in Surface Water and Urban Wastewater., Jacops Journal of Civil Engineering, vol. 1, pp. 1-7, 2015.
Özgün Makale Google Scholar
9. Ekmekyapar F., Bahadır E. B., Meriç Pagano S., Ecotoxicological and inorganic chemicals´ characterization of rainwater in an urban residential area, Desalination and Water Treatment, vol. 56, pp. 1291-1298, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. Ekmekyapar F., Okyay Çeltikli D., Effects of Linear Alkylbenzene Sulfonate on Agricultural Soil and Its Degradation, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 23, pp. 3188-3192, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Varol G., Göçmez S. S., Özkal C. B., Ekmekyapar F., Meriç Pagano S., Occurence of Antibiotics in Urban Wastewater: A Risk Assessment Study in Tekirdağ City Releated to Antibiotic Resistant Bacteria and Infection Disease Control, Global Journal on Advences in Pure & Applied Sciences, vol. 4, pp. 235-244, 2014.
Özgün Makale Google Scholar
12. Ekmekyapar F., Şabudak T. ., Şeren G., Assessment of Heavy Metal Contamination in Soil and Wheat (Triticum aestivum L.) Plant Around the Çorlu-Çerkezköy Highway in Thrace Region, GlobalNEST, vol. 14, pp. 496-504, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. Ekmekyapar F., Deveci M., Dissipation of Captan in Soil and Tomato Plants in Field Conditions, Agrochimica, vol. 52, pp. 273-284, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. Ekmekyapar F., Kaykıoğlu G., Application of Industrial Treatment Plant Sludge and Heavy Metal Accumulation in Lettuce Plant (Lactuva sativa), Asian Journal of Chemistry, vol. 19, pp. 3307-4134, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Ekmekyapar F., Tosun C., Ataçoğlu I., Klorprifosun Dapnia magna Kullanılarak Toksisitesinin Araştırılması ve Çevresel Risk Değerlendirmesi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 3, ss. 1-8, 2014.
Özgün Makale
2. Ekmekyapar F., Tok H. H., Transport of Nutrients to Marmara Sea by Surface Water Sources of Tekirdağ and the Economic Loss Caused by This, Trakya Univ. J. Sci, cilt 7, ss. 117-126, 2006.
Özgün Makale
3. Kaykıoğlu G., Ekmekyapar F., Ergene Havzasında Endüstriyel İşlem Suyu Olarak Kullanılan Yeraltı Sularının Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Trakya Univ. J Sci, cilt 6, ss. 85-91, 2005.
Özgün Makale
4. Kırmızı Ş., Anlaş F., Van Ekolojik Koşullarında Azotlu Gübrelemenin Arpa Bitkisinin Verim ve Farklı Gelişim Dönemlerinde NPK içeriğindeki Değişime Etkisi, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. TÜBİTAK, cilt 20, ss. 83-90, 1996.
Özgün Makale SCI-Expanded
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Deveci M., Ekmekyapar F., Environmental Technologies:New Developments, Bölüm: Environmental Problems Induced by Pollutants in Air, Soil and Water Resources, Yayın Yeri: I-Tech Education and Publishing, 2008.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Ekmekyapar F., Evaluation of Water Quality Class in Türkmenli Pond, 4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering (20.04.2019-22.04.2019).
Tam metin bildiri
2. Ekmekyapar F., Kizek O. ., Meriç S. ., Ozonation of Three Personal Care Products in Synthetic Samples, International Symposium Ecology 2018 (19.06.2018-23.06.2018).
Poster
3. Ekmekyapar F. ., Bahadır E. B. ., Özkal C. B., Saracoğlu G. V., Meriç S. ., Survey and Fate of Metals in Urban Wastewater of Tekirdağ City, İnternational Symposium Ecology 2018 (19.06.2018-23.06.2018).
Sözlü Bildiri
4. Ekmekyapar F. ., An Assessment of the Negative Effects of Opening Sand Quarry in the Great Seymen Grassland (Çorlu) , 5th International Participation Soil and Water Resources Congress (12.09.2017-15.09.2017).
Poster
5. Ekmekyapar F. ., Usable Water Potential and Possible Water Management for Water Usage Control in Ergene Basin, 5th International Participation Soil and Water Resources Congress (12.09.2017-15.09.2017).
Tam metin bildiri
6. Varol Saraçoğlu G., Özkal C. B., Göçmez S., Ekmekyapar F., Koruyucu A., Meriç S., Monitoring of Antibiotics in Urban Wastewater in Tekirdag City: a Comparison With Predicted Environmental Concentrations., International Conference on Civil And Environmental Engineering (ICOCEE-Cappadocia2015) (20.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri
7. İzlen Çifçi D., Oğuz K., Ekmekyapar F., Meriç Pagano S., Impact Assessment and Risk Evaluation of A Set of Personal Care Detergents, VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (17.12.2013-20.12.2013).
Özet bildiri
8. Ekmekyapar F., Bahadır E. B., Adiloğlu S., Yıldız Töre G., Meriç Pagano S., Water Quality and Risk Assessment of Rain Water Samples Collected in 4 Disctricts (Thracia)., VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (17.12.2013-20.12.2013).
Özet bildiri
9. Bahadır E. B., Ekmekyapar F., Meriç Pagano S., Yağmur Sularının İçme ve Kullanma Suyu Temininde Değerlendirilmesi, 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi (22.03.2013-24.03.2013).
Tam metin bildiri
10. Ekmekyapar F., Kılıçöz Ö., The Impacts of Ports on Coastal Areas and Urbanization and Tekirdağ Port Sample, Proceedings of the 12 th International Conference on Environmental Science and Technology (08.09.2011-10.09.2011).
Tam metin bildiri
11. Ekmekyapar F., Şeren G., Şabudak T., Determination of Heavy Metal Accumulation In The Soil Around Çorlu-Çerkezköy Highway, International Soil Meeting Soils Sustaining on Life on Earth (Managing Soil And Technology) (22.05.2006-26.05.2006).
Tam metin bildiri
12. Ekmekyapar F. ., Kaykıoğlu G., The Effects of Different Sludge Doses on The Heavy Metal Content of Lactuva sativa. , 18th International Soil Meeting (ISM) on Sustaining Life on Earth (Managing Soil And Technology) (22.05.2006-26.05.2006).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Kömürcüoğlu Ş., Güner M., Ekmekyapar F., Çorlu Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi İçin Anaerobik Çürütücü Tasarımı Ve Elektirik Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi, 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (05.10.2017-07.10.2017).
Tam metin bildiri
2. Ekmekyapar F., Tosun C. ., Ataçoğlu I., Bir Organofosfat Grubu İnsektisitin Su Kaynaklarına Etkisinin Değerlendirilmesi, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (22.11.2013-23.11.2013).
Özet bildiri
3. Meriç Pagano S., Çay Ş. ., Ekmekyapar F., Nanopartiküllerin Çevrede Yayılımı ve Ekolojik Etkileri, Ekoloji 2013 Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
4. Ekmekyapar F., Bahadır E. B., Adiloğlu S., Yıldız Töre G., Meriç Pagano S., Tekirdağ İli ve Çevresinden Toplanan Yağmur Sularının Karakterizasyonu ve Ekolojik Değerlendirmesi, Ekoloji 2013 Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
5. Ekmekyapar F., Karabulut A., Meriç Pagano S., Çorlu- Çerkezköy Çevresinde Yeraltı Suyu Seviyelerinin ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre kirliliği ve Kontrolü KÇKK (17.11.2011-20.11.2011).
Tam metin bildiri
6. Ekmekyapar F., Türkmenli Göleti Havzasında Kullanılan Tarım İlaçları İçin Çevresel Risk Değerlendirmesi, 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK (17.11.2011-20.11.2011).
Tam metin bildiri
7. Meriç Pagano S., Ekmekyapar F., Yıldız Töre G., Yağmur Sularının Toplanması ve Kullanımı: Tekirdağ’da Durum, 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK (17.11.2011-20.11.2011).
Tam metin bildiri
8. Ekmekyapar F., Atmosferik Sera Gazı Olarak Denitrifikasyondan Kaynaklanan Azot Oksitler, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu (13.03.2008-14.03.2008).
Tam metin bildiri
9. Ekmekyapar F., Kaykıoğlu G., Transgenik Bitki Kalıntılarının Toprak Ekolojisi Üzerine Etkileri ve Transgenik Bitkilerin Çevresel Yönetimi, TMMOB 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (24.11.2005-26.11.2005).
Tam metin bildiri
10. Ekmekyapar F., Kaykıoğlu G. ., Pestisit Tüketiminden Kaynaklanan Çevre Sorunları Tekirdağ İlinde Pestisit Tüketimi Ve Yönetim Yaklaşımları, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV (09.10.2003-10.10.2003).
Tam metin bildiri
11. Ekmekyapar F., Çevre Koruma Çalışmalarında Toprağın Önemi ve Trakya Bölgesindeki Toprak Sorunları, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (05.10.2001-08.10.2001).
Tam metin bildiri
12. Şahmurova A., Ekmekyapar F., Güneş Y., Göllerin Temizlenmesinde Kullanılan Balık Türleri ve Balık Ekosistemlerini Koruma Yöntemleri, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (05.10.2001-08.10.2001).
Tam metin bildiri
13. Güneş Y., Ekmekyapar F. ., Yasavul E., Ordu Ş., Karakaya N., Çorlu Deresine Deşarj Olan Endüstriyel Atıksuların Meydana Getirdiği Kirliliğin Belirlenmesi, USÇS-2001 Sempozyumu ve Sergisi (25.04.2001-27.04.2001).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Environment Protection Engineering (15.06.2019-).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Indoor and Built Environment (26.03.2019-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Journal of Advances in Biology&Biotechnology (23.10.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
4. Water Science and Technology (22.08.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Environmental Monitoring And Assessment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Wast, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Hakemlik Sayısı:10.
Uluslararası Bildiri Kitabı
8. CLEAN-Soil, Air, Water, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. International Journal of Water Resources and Environmental Engineering, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
10. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty (JOTAF), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
11. Environmental Science and Pollution Research, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Material Cycles And Waste Management, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
13. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI Erişim Linki
14. Cellular & Molecular Biology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
15. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:20.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
16. DERİM (26.03.2019-), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi index copernicus
17. KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
18. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
19. Süleyman Demirel üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Teknolojisi Uygulamaları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.11.2014-23.02.2016.
2. Evsel Atıksularda Ampisilin Antibiyotiğinin ve Ona Dayanıklı Bakterilerin (ARB) İzlenmesi ve Fotokalatik Proses ile Gideriminin İncelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 31.12.2013-31.07.2014.
3. Tekirdağ-Çorlu Bölgesi´nde Evsel Atıksulardaki Antibiyotiklerin ve Antibiyotiklere Dirençli Bakterilerin İzlenmesi ve Enfeksiyon Hastalıkları İle İlişkinin Araştırılması (TEKAR), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.12.2013-06.05.2015.
4. Tarımsal Sulama Sularında Öncelikli Kirleticiler, Mikrobiyolojik Karakterizasyon ve Arıtma Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.05.2013-03.12.2015.
5. Anyonik ve Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Toprak Ortamında Parçalanabilirliklerinin Tarla Koşullarında Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 22.04.2012-18.11.2013.
6. Yağmur Suyu İle Yüzeysel ve Yer altı Su Kaynaklarına Gelen Kirlenmenin Doğal Arıtma Yöntemleri İle Kontrolü, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.07.2011-18.11.2013.
7. Çorlu-Çerkezköy Karayolu Etrafındaki Topraklarda Pb, Cd, Zn, Cr, Cu, Ni, Mn ve Fe Elementlerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 12.07.2005-26.07.2006.
8. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 03.01.1999-01.07.2002.
Ödüller
1. Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü , TUBİTAK, 2018.
2. Namık Kemal Üniversitesi BAP 1. Araştırma Geliştirme ve Proje Günleri En İyi Poster Ödülü, 2014.
3. Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TUBİTAK, 2007.
Üyelikler
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Bilim Kurulu Üyesi, Üye, 2013-.
Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-.
Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-.
Çevre Mühendisliği Bölümü Erasmus Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012.
Çevre Mühendisliği Bölümü Bologna Koordinatörü-AKTS Sorumlusu, Başkan, 2010-.
Türkiye Toprak Bilimi Derneği, Üye, 2004-.
Türkiye Toprak Bilimi Derneği Üyeliği, Üye, 2004-.
ÇMF, Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2004.
Katıldığı Kurslar
International Workshop on Medical Geology. Metals, Health and the Environment., Yer:Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 29.09.2005-30.09.2005.
Exploitation of Agricultural Residues in Turkey, Yer:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 29.06.2005-01.07.2005.
SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi , 13.06.2017-15.06.2017.
Ultra Fast Likid Cromatografi-Colons and Technique of Advanced Applied, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi, 17.07.2010-18.07.2010.
Aldığı Sertifikalar
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu, Yer:NKÜ Tekirdağ, 23.01.2017-01.02.2017.